Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Συμμετοχή στο Πείραμα του Ερατοσθένη
Την ημέρα της εαρινής ισημερίας οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης συμμετείχαν στο πείραμα του Ερατοσθένη, διοργανωμένο από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), ένα από τα τρία ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι μαθητές, «βαδίζοντας» στα βήματα του Ερατοσθένη, μυήθηκαν στον διερευνητικό τρόπο σκέψης και εφαρμόζοντας – επεκτείνοντας τις γνώσεις που απέκτησαν στο μάθημα των Μαθηματικών, κατάφεραν με μία ράβδο… να υπολογίσουν την περίμετρο της Γης. Η όλη δραστηριότητα ενθουσίασε τους μαθητές και μας έδωσε την ευκαιρία να συνδέσουμε διαθεματικά το μάθημα των Μαθηματικών με το μάθημα της Φυσικής (τρόπος διάδοσης του φωτός) και της Γεωγραφίας (έννοια παράλληλων και μεσημβρινών) και να κάνουμε το μάθημα των Μαθηματικών πιο ουσιαστικό και ενδιαφέρον, αφού τα παιδιά έμαθαν τις καινούριες γνώσεις με απώτερο σκοπό να τις εφαρμόσουν για να υπολογίσουν το ζητούμενο, δηλαδή την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης. Φυσικά η όλη δράση εντάσσεται και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning που διοργανώνουμε: «Οι Μικροί Χρονοταξιδιώτες… στο διάστημα!». Το επόμενο βήμα μας θα είναι να συνεργαστούμε με το εταιρικό σχολείο της Ουκρανίας και να υπολογίσουμε μαζί την περιφέρεια της Γης βάσει των μετρήσεων και των δύο σχολείων.   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου