Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού-Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021

 


Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 το σχολείο μας συμμετείχε στις δράσεις της 8ης Πανελληνίας και Ευρωπαϊκής Μέρας Σχολικού Αθλητισμού με πολύ…. περπάτημα,  σχοινάκι, χορό, άθληση, υγιεινή διατροφή… Τις δράσεις σχεδίασε ο εκπ/κός Φυσικής Αγωγής κ. Πατέρας Δημήτριος, σύμφωνα με τα μέτρα ενάντια της πανδημίας, αλλά και με τη διάθεση να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Έτσι οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τμηματικά περπάτησαν ως το γήπεδο του χωριού όπου αθλήθηκαν, ενώ οι μαθητές της Α΄ και η Β΄ τάξης, αφού περπάτησαν ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στο χωριό, επέστρεψαν στο σχολείο όπου συνέχισαν με χορευτικές δραστηριότητες στον αύλειο χώρο.

Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Πατέρα Δημήτριο για την υπέροχη πρωτοβουλία που μας γέμισε ευεξία και μας έδωσε μία «ανάσα» (την οποία όλοι χρειαζόμασταν), στους/ στις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στη δράση και συνέδραμαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της… αλλά και προπάντων στους μικρούς αθλητές μας!    

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 111525/ΓΔ4/2021

ΦΕΚ 4188/Β/10-9-2021

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

1.Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος δι- ασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την από 44/02-09-2021 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:

Α. Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον Προϊστάμενο/η σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Β. Στους/στις μαθητές/τριες τμημάτων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, και συγκεκριμένα:

i)Σε μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών που πάσχουν από τα κάτωθι σοβαρά υποκείμενα νοσήματα και ειδικότερα:

1.Μαθητές/τριες με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια,

2.μαθητές/τριες με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές/τριες με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου,

3.μαθητές/τριες με σύνθετα μεταβολικά νοσήματα,

4.μαθητές/τριες με βαριές νευρολογικές/νευρομυικές παθήσεις (πχ. νωτιαία μυϊκή ατροφία κ.λπ.),

5.μαθητές/τριες με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια,

6.μαθητές/τριες που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη), HIV λοίμωξη και CD4<500,

7.μαθητές/τριες υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone>20mg/μέρα),

8.μαθητές/τριες που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποι- ητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της,

9.μαθητές/τριες μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες,

10.μαθητές/τριες μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

11.μαθητές/τριες με δρεπανοκυτταρική αναιμία και ιστορικό εμφάνισης επιπλοκών καθώς και πολυμεταγγιζόμενα μαθητές/τριες που έχουν συννοσηρότητες υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται στην σχολική μονάδα τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια δομή υγείας.

ii)Σε μαθητές/τριες άνω των δώδεκα (12) ετών, οι οποί- οι/ες ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες υποκείμενων νοσημάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος για ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ύστερα από σχετική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4187),

iii)Σε μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομο/άτομα που πάσχει/πάσχουν από υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή, και ιδίως:

1.άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,

2.άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνει δύο ή περισσότερα ανο- σοκατασταλτικά φάρμακα,

3.άτομα με διάγνωση νεοπλασίας ή αιματολογικής κακοήθειας που βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία,

4.άτομα με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, χρόνια νεφρική νόσος σταδίου),

5.άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, HIV λοίμωξης με CD4<200 κύτταρα ή που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω φλεγμονωδών νοσημάτων.

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονται από αρμόδια Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΠΓ.οικ. 55254/09-09-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4187).

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Αγιασμός σχολικού έτους 2021-2022


  Τη Δευτέρα 13/9/2021 έγινε και επισήμως η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για ακόμη μία χρονιά το σχολείο μας υποδέχθηκε τους μαθητές με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, αυτή τη φορά όμως υπό νέα Διεύθυνση, καθώς ο κ. Σμάλης Αθανάσιος συνταξιοδοτήθηκε και ανέλαβε καθήκοντα Δ/ντριας η κα. Δέσποινα Καψάλη.  Η τελετή του Αγιασμού έγινε με αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές βρισκόταν εντός των αιθουσών διδασκαλίας.

Ευχόμαστε σε όλους μια δημιουργική σχολική χρονιά!