Σύγχρονη Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

 Πατώντας πάνω στο όνομα του/ της κάθε εκπαιδευτικού, μεταβαίνετε στην αίθουσά του/ της.

Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια

Καψάλη Δέσποινα

Εκπ/κός Α΄ τάξης

Δεληγιάννη Βαΐτσα

Εκπ/κός Β΄ τάξης 

Σκανδάλη Σωτηρία

Εκπ/κός Γ΄ τάξης

Κυριακίδου Ελένη

Εκπ/κός Δ΄ τάξης

Μορφοπούλου Φωτεινή

Εκπ/κός Ε΄ τάξης

Αντεδάκη Ευαγγελία 

Εκπ/κός ΣΤ΄ τάξης

Λεπίδας Γεώργιος 

Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής

Γκίκας Δήμος

Εκπ/κός Αγγλικών (Α΄, Β΄)

Παπαμμανουήλ Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικών (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Κυραναστάση Λασκαρίνα

Εκπ/κός Γερμανικών

Βασιλειάδου Κυριακή

Εκπ/κός ΤΠΕ

Κελίδου Πολυξένη

Εκπ/κός Εικαστικών

Γιαπουτζή Μαρία- Ραφαέλλα 

Εκπ/κός Μουσικής

Παλαιολόγου Άννα

Παράλληλη στήριξη

Ελευθεροπούλου Μαρία 

ΤΥ ΖΕΠ

Ματσάγγου Σόνια 


Ωράριο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

       ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  B΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

Τ.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  E΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΠΕ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΠΕ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΓΩΓΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου