Καλές Πρακτικές

Σχολικό έτος 2021- 2022

1) Πρόγραμμα παιδαγωγικής αξιοποίησης του 3d εκτυπωτή- Σχέδιο Δράσης: «Εγώ και εσύ μαζί»


Το Σχέδιο Δράσης: «Εγώ και εσύ μαζί» αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση του 3d εκτυπωτή και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «eTwinning δράση για το STEM 3.0» βάσει της αίτησης που υπέβαλε η Δ/ντρια κα. Καψάλη Δέσποινα. Αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν η συνδιαμόρφωση μίας αντίστοιχης καλής πρακτικής με τη συνεργασία του σχολείου μας με το σχολείο ICS "V. Vivaldi" του Catanzaro της νότιας Ιταλίας (συνεργάτης μας εδώ και χρόνια σε eTwinning έργα) στο πλαίσιο eTwinning διαθεματικού, διαπολιτισμικού, STEAM πρoγράμματος με τίτλο «GRECO – ΙΤΑΛΙΚΑ: 3D VERSION». 

·         Αρχική αξιολόγηση ανίχνευσης της εμπειρίας, των γνώσεων και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση eTwinning έργων με ερωτηματολόγια (μήνας υλοποίησης Οκτώβριος)

·         Υποβολή αίτησης από τη Δ/ντρια του σχολείου (κα. Καψάλη Δέσποινα) στην eTwinning δράση για το STEM 3.0 (μήνας υλοποίησης: Σεπτέμβριος)

·         Έγκριση της αίτησης του σχολείου (μήνας υλοποίησης: Οκτώβριος)

·         Αναζήτηση συνεργατών. Ως συνεργάτης ορίστηκε το σχολείο ICS "V. Vivaldi" di Catanzaro της Ιταλίας το οποίο ήδη διαθέτει και χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά 3d εκτυπωτή.

·         Έγκριση του προγράμματος από τον Σύλλογο Διδασκόντων (12-1-2022). 

·         Υποβολή αίτησης του προγράμματος στον Οργανισμό του eTwinning- έγκριση του προγράμματος (μήνας υλοποίησης: Ιανουάριος)

·         1η διαδικτυακή συνάντηση των συντονιστών του σχολείου μας και του ιταλικού σχολείου (μήνας υλοποίησης: Φεβρουάριος).

·         1η διαδικτυακή συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας και του ιταλικού σχολείου και εξ’ αποστάσεως συνεργασία σε πραγματικό χρόνο για την υλοποίηση των δράσεων: α. Γνωριμία των μαθητών, β. σωστή χρήση του διαδικτύου, γ. εύρεση κοινών αναφορών ανάμεσα στη μυθολογία των δύο πολιτισμών, δ. χωρισμός σε διακρατικές ομάδες εργασίας (15-2-2022).

·         Υλοποίηση συνεργατικών δράσεων για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας (μήνας υλοποίησης: Φεβρουάριος).

·         Ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ενημέρωσης για την επίδοση βαθμολογίας του Β΄τριμήνου (16-3-2022).

·         Παραλαβή του 3d εκτυπωτή. (μήνας υλοποίησης: Μάρτιος)

·         Συνεργασία σε διακρατικές ομάδες εργασίας για τη δημιουργία του λογότυπου του έργου- ηλεκτρονική ψηφοφορία με τη συμμετοχή του συνόλου της σχολικής κοινότητας με την ανάρτηση της ψηφοφορίας στο ιστολόγιο του σχολείου  (μήνες υλοποίησης: Μάρτιος, Απρίλιος).

·         Υλοποίηση συνεργατικής δραστηριότητας για την ειρήνη (στόχους της διαπολιτισμικής αγωγής και τον 16ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: «ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ»)- αναφορά στην ετυμολογία των λέξεων, σε σχετικές κοινές αναφορές στη μυθολογία των δύο λαών, σε σχετικά λεξιλογικά δάνεια ανάμεσα στις δύο γλώσσες (την ελληνική και την ιταλική) (μήνας υλοποίησης: Απρίλιος)- δράση διάδοσης της δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία: “Γιορτή για την Ειρήνη” (15-4-2022).

·         Συνεργατικές διακρατικές δράσεις με τη χρήση του 3d εκτυπωτή- αξιοποίηση του peer teaching (το ιταλικό σχολείο μοιράστηκε την εμπειρία του στη χρήση των 3d εκτυπωτών με εκπαιδευτικούς του ελληνικού σχολείου οι οποίοι διαχέουν αυτή την τεχνογνωσία σε εκπαιδευτικούς/ μαθητές του ελληνικού σχολείου)- τηλεδιάσκεψη των εταίρων- εντοπισμός λεξιλογικών δανείων ανάμεσα στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα- δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού για την αξιοποίηση των μητρικών γλωσσών των μαθητών (Ελληνικά, Ιταλικά, Αλβανικά) με αναφορές στην κοινή πολιτισμική παράδοση των δύο χωρών με τη χρήση 3d εκτυπωτών- μελέτη πεδίου (στα μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς της Unesco: α. αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων- Ελλάδα, β. αρχαιολογικός χώρος Capo Collona (Λακίνιο Άκρο)- Ιταλία), όπου οι μαθητές αναζητούν αναφορές στον πολιτισμό της άλλης χώρας για να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα αναμνηστικό δώρο για το συνεργαζόμενο σχολείο με τη χρήση του 3d εκτυπωτή (μήνες υλοποίησης: Μάιος- Ιούνιος).

·         (10/5/2022) Online συνάντηση μαθητών/εκπαιδευτικών των εταιρικών σχολείων. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης αντάλλαξαν μηνύματα σε πραγματικό χρόνο με τους συμμαθητές τους από την Ιταλία μέσω του εργαλείου chat του Twinspace και εκπόνησαν από κοινού δραστηριότητες σχετικά με:

α) την Επετειακή Ημέρα του eTwinning,

β) την πολυγλωσσία (στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «HLD in Italy» του Εθνικού Ινστιτούτου της Ιταλίας που συμμετέχει το ιταλικό σχολείο ως ένα εκ των τριών σχολείων που λαμβάνουν μέρος στην εν λόγω χώρα),

γ) τις διαπολιτισμικές δραστηριότητες εύρεσης κοινών σημείων αναφοράς (γλωσσικά δάνεια και αντιδάνεια) ανάμεσα στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα

·         Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων:

α) Τρίωρη ενδοσχολική επιμόρφωση- διασχολική δράση του Δ.Σ. Νέας Καρυάς  “Προγραμματισμός, Ρομποτική και Καλές Πρακτικές- Εφαρμογή: στην τάξη, σε eTwinning projects, σε Διαγωνισμούς Ρομποτικής” (24-11-2021).

β) Διακρατική- διασχολική επιμορφωτική δράση ανάμεσα στο Δ.Σ. Νέας Καρυάς και το ICS "V. Vivaldi" του Catanzaro της Ιταλίας. Το σχολείο της Ιταλίας ως πιο έμπειρο στη χρήση του 3d printer παρουσίασε στο ελληνικό σχολείο τον τρόπο χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού. Μαζί τα δύο σχολεία αντάλλαξαν ιδέες για την παιδαγωγική αξιοποίηση του εκτυπωτή στο πλαίσιο του προγράμματος. (μήνας υλοποίησης Μάιος).

·         Παρακολούθηση-ανατροφοδότηση του σχεδίου δράσης στις Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων στις 15-10-2021, 12-1-2022, 2-3-2022, 4-5-2022.

·         Διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης στην ευρύτερη κοινότητα.  

·         Τελική αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και προσδιορισμός της επίτευξης των κριτηρίων επιτυχίας με ερωτηματολόγια (μήνες υλοποίησης: Σεπτέμβριος- Ιούνιος)

·         Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και απολογισμός του Σχεδίου Δράσης (μήνας υλοποίησης: Ιούνιος)

2) Η Δ/ντρια κα. Καψάλη Δέσποινα, η εκπαιδευτικός της Α΄ τάξης κα. Σκανδάλη Σωτηρία και η εκπ/κός της Β΄ τάξης κα. Αντεδάκη Ευαγγελία παρακολούθησαν το 1ο μαζικό, ανοικτό, διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC) «eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων: Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων”. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανάπτυξη δύο καλών πρακτικών υλοποίησης eTwinning έργου στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά τη συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Οι πρακτικές παρατέιθενται ακολούθως:3) Παρουσίαση στο διαδικτυακό συνέδριο  OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and  Distance Education: Real change takes place in deep crisis» (22 - 24 Οκτωβρίου 2021) το project που εκπόνησε το Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς με τίτλο: «Nea Karya Science Lab Academy: Το Περιβάλλον», το οποίο ήταν ουσιαστικά μία κοινότητα μάθησης στην οποία προσεγγίστηκε με δημιουργικό, καινοτόμο και εναλλακτικό τρόπο το θέμα: «Το περιβάλλον» από τις εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, ενισχύοντας την πολυφωνία και την πολυπρισματική- ολιστική προσέγγιση της διδακτικής διαδικασίας. Το εν λόγω project έλαβε χώρα στο σχολικό έτος 2020- 2021 στο πλαίσιο συνεργασίας με το Ι.Ε.Π. στο έργο Erasmus+ KA3 «R4C». Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: κ. Σμάλης Αθανάσιος (Δ/ντης), κα. Καψάλη Δέσποινα (Συντονίστρια του έργου- εκπ/κός Ε΄ τάξης), κα. Αντεδάκη Ευαγγελία (εκπ/κός Α΄ τάξης), κα. Σκανδάλη Σωτηρία (εκπ/κός Β' τάξης), κα. Δεληγιάννη Βαΐτσα (εκπ/κός Γ΄ τάξης), κα. Λαζαρίδου Αγγελική (ακπ/κός Φυσικής Αγωγής), κα. Καφετζοπούλου Λουλούδα (εκπ/κός ΤΥ- ΖΕΠ).Παλαιότερα σχολικά έτη

“Δημοσιογράφοι εν δράσει…” Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Μαθητικού Περιοδικού με τη Χρήση Συνεργατικών Διαδικτυακών Εργαλείων – κα. Καψάλη Δέσποινα

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/kapsali-de/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου