Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Ελληνική παρουσίαση στην Πολωνία - My Town, My School, My Life (H πόλη μου, το σχολείο μου, η ζωή μου)

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius η αντιπροσωπία του σχολείου μας επισκέφτηκε την Πολωνία στις 13–19 / 11 / 2011.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης προβλήθηκε η ακόλουθη παρουσίαση που ετοίμασε το σχολείο μας για το project: «My town, my school, my life».

 

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Kochanowice - Πολωνία, 13-18 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

 Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη COMENIUS
 A Culture Rainbow around Europe 

Εντυπώσεις και εμπειρίες που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Πολωνία. 
Το βίντεο προβλήθηκε στους γονείς και μαθητές  του σχολείου μας στις 21 /12 / 2011. eTwinning
Το eTwinning  είναι μια ευρωπαϊκή δράση  μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας.
Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 οι μαθητές της Δ΄ τάξης συμμετέχουν σε δύο έργα του etwinning: