Σάββατο 7 Ιουλίου 2012

folk songs and dances - Ισπανική παρουσίαση

Η παρουσίαση της ισπανικής ομάδας με θέμα: folk songs and dances ( Παραδοσιακά τραγούδια και χοροί ) κατά τη συνάντηση των εταίρων στην Ελλάδα.