Εκπαιδευτικοί/ Υποδομές/ Εξοπλισμός


Εκπαιδευτικοί

Διευθύντρια

Καψάλη Δέσποινα

Εκπ/κός Α΄ τάξης

Δεληγιάννη Βαΐτσα

Εκπ/κός Β΄ τάξης 

Σκανδάλη Σωτηρία

Εκπ/κός Γ΄ τάξης

Κυριακίδου Ελένη

Εκπ/κός Δ΄ τάξης

Μορφοπούλου Φωτεινή

Εκπ/κός Ε΄ τάξης

Αντεδάκη Ευαγγελία 

Εκπ/κός ΣΤ΄ τάξης

Λεπίδας Γεώργιος 

Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής

Γκίκας Δήμος

Εκπ/κός Αγγλικών (Α΄, Β΄)

Παπαμμανουήλ Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικών (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Κυραναστάση Λασκαρίνα

Εκπ/κός Γερμανικών

Βασιλειάδου Κυριακή

Εκπ/κός ΤΠΕ

Κελίδου Πολυξένη

Εκπ/κός Εικαστικών

Γιαπουτζή Μαρία- Ραφαέλλα 

Παράλληλη στήριξη

Ελευθεροπούλου Μαρία 

ΤΥ ΖΕΠ

Ματσάγγου Σόνια Υποδομές/ Εξοπλισμός

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο ΤΠΕ

Διαδραστικός Πίνακας

Τηλεόραση σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας

Φορητό ηχείο με μικρόφωνο

Μικροφωνική εγκατάσταση

Δύο κιτ ρομποτικής WeDo 2.0

Τρισδιάστατος εκτυπωτής


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου