Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

3d εκτυπωτής στο σχολείο...

 Σήμερα, Τετάρτη 30/3/2022, ο εξοπλισμός του σχολείου μας εμπλουτίστηκε και με έναν 3εκτυπωτή!

Το σχολείο μας επιλέχθηκε από το eTwinning ως ένα από τα 36 δημοτικά σχολεία της Ελλάδας (το μοναδικό στον νομό Καβάλας και ένα από τα 4 δημοτικά της Περιφέρειας ΑΜΘ) βάσει της αίτησης που υπέβαλε η Δ/ντρια κα. Καψάλη Δέσποινα στο πλαίσιο της δράσης «eTwinning δράση για το STEM 3.0» και αφού πληροί όλα τα κριτήριαAπό τις 136 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 91 πληρούν τα κριτήρια επιλογής:

1. Να μην υπάρχει άλλος 3εκτυπωτής στο σχολείο,

2. Να υπάρχει τουλάχιστον 1 εκπαιδευτικός του σχολείου που:

α. να έχει τουλάχιστον 1 ετικέτα ποιότητας σε ένα eTwinning  έργο την τελευταία πενταετία,

β. να υπάρχει ενασχόληση με Τ.Π.Ε. και οτιδήποτε καινοτόμο στην τεχνολογία (π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής ή έργα STEM).

Η δέσμευση του σχολείου μας είναι η διοργάνωση και υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου eTwinning προσανατολισμένο στο STEM με αξιοποίηση του εξοπλισμού, το οποίο και υλοποιεί η Ε΄ τάξη με το σχολείο ICS "V. Vivaldi" του Catanzaro της νότιας Ιταλίας (συνεργάτης μας εδώ και χρόνια σε eTwinning έργα). Το εν λόγω eTwinning πρόγραμμα έχει τον τίτλο «GRECO – ΙΤΑΛΙΚΑ: 3D VERSION» και πρόκειται για ένα διαθεματικόδιαπολιτισμικό πρόγραμμα SΤΕΑΜ (χρήσης 3d εκτυπωτών στη μαθησιακή διαδικασία) στο οποίο αναζητούνται κοινά σημεία ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς και στις δύο γλώσσες, αλλά και στοχεύει στην καλλιέργεια της συνειδητοποίησης της αξίας της ελληνικής γλώσσας και της ανάδειξης του θεμελιώδους ρόλου που αυτή διαδραμάτισε ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Επιπλέον το συγκεκριμένο project εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης: «Εγώ κι εσύ μαζί» (Άξονας: 9, Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα)

Καλορίζικο… και καλές εκτυπώσεις!!!

Τρίτη 29 Μαρτίου 2022

Διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη  30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα. Μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στις σχολικές τάξεις έχοντας υποβληθεί σε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι:

- Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

- Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.

- Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

- Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους γονείς μαθητών 5 ετών και άνω να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, να αξιοποιήσουν το ισχυρό αυτό όπλο της επιστήμης απέναντι στην COVID-19.


Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Το Πείραμα του Ερατοσθένη

 
Το σχολείο μας εδώ και χρόνια πραγματοποιεί το Πείραμα του Ερατοσθένη παραδοσιακά με την εμπλοκή των μεγάλων τάξεων (κυρίως της ΣΤ΄). Φέτος βάλαμε τον πήχη πιο ψηλά και προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε και τις μικρότερες τάξεις (Α΄ και Β΄).  

Αρχικά, την ημέρα της Ισημερίας, όλοι οι μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να πραγματοποιούν το πείραμα εργαζόμενοι σε ομάδες και να μετρούν τη σκιά της ράβδου, υπολογίζοντας τη γωνία που σχηματίζει ο τόπος μας με τον Ισημερινό. Έπειτα οι μαθητές της Στ΄ τάξης, εφαρμόζοντας της γνώσεις τους από το μάθημα των Μαθηματικών, των ΤΠΕ και της Γεωγραφίας υπολόγισαν την περίμετρο της Γης και την ακτίνα της.

Σε δεύτερο χρόνο, οι μικρότεροι μαθητές (με τη βοήθεια των μαθητών της Ε΄ τάξης), ακολουθώντας έναν πιο βιωματικό τρόπο (σύμφωνα με τις αρχές του γνωστικού ψυχολόγου Bruner βάσει των οποίων μπορείς να προσεγγίσεις την κάθε ιδέα και την κάθε γνώση με το κατάλληλο επίπεδο αφαίρεσης ανάλογα με την ηλικία των μαθητών), χρησιμοποίησαν τη γωνία που βρήκαν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και εργάστηκαν όπως ο Ερατοσθένης. Βημάτισαν όπως οι βηματιστές του Ερατοσθένη για να υπολογίσουν την απόσταση της Νέας Καρυάς από τον Ισημερινό… υπολόγισαν πόσα βήματα είναι γύρω γύρω η Γη… επαλήθευσαν τους υπολογισμούς τους «βηματίζοντας» πάνω στην «περίμετρο της Γης» και περνώντας από διάφορους «τόπους»… ανακάλυψαν ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης και του υπολογισμού τους άλλαζε με την αλλαγή της βασικής μονάδας μέτρησης που χρησιμοποιούσαν κάθε φορά. Πρόκειται για μία διαθεματική- ολιστική προσέγγιση που αγγίζει πολλές περιοχές μάθησης (ακολουθία αριθμών, κλάσματα, πράξεις, μονάδες μέτρησης, Γεωμετρία, Μελέτη Περιβάλλοντος κτλ), την οποία οι μαθητές απόλαυσαν πολύ!       


Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Παράταση εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23

 


Οι εγγραφές μαθητών/τριών στα  δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Αιτήσεις συμμετοχής για φοίτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία


Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες για εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία θα παραμείνει ανοιχτή από την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω του συνδέσμου:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/aitese-eisagoges-matheton-kai[1]mathetrion-sta-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Μπορείτε να βρείτε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς κλήρωση. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων και Α΄ τάξη Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2022-2023 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, σχετικών με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου 2022.

Γονείς και κηδεμόνες μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο ή σε δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο οφείλουν να εγγράψουν τους μαθητές στο σχολείο στο οποίο υπάγονται χωροταξικά, ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση του/της μαθητή/τριας σε δημόσιο σχολείο, για την περίπτωση που δεν εισαχθεί στο Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο που επιθυμούν.

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Διαδικτυακή Ενημέρωση- Β΄ τρίμηνο

                                     

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της επίδοσης της βαθμολογίας του Β΄ τριμήνου την Τετάρτη 16/3/2022 και ώρα 6:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση γονέων/ κηδεμόνων. Η ενημέρωση θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά όλοι οι γονείς θα συνδεθούν πρώτα στην αίθουσα της Δ/ντριας για να υπάρξει μία γενική ενημέρωση για τις δράσεις του σχολείου και για τον τρόπο και τον χρόνο επίδοσης της βαθμολογίας. Έπειτα θα συνδεθούν στις αίθουσες των υπεύθυνων εκπαιδευτικών των τάξεων για την ενημέρωση σχετικά με το Β΄ τρίμηνο. Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη. Ακολουθεί το πρόγραμμα και οι αντίστοιχοι υπερσύνδεσμοι:

 

 

Θέματα

Αίθουσα

Α΄ φάση

          Τρόπος επίδοσης της βαθμολογίας

          Δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Α΄ τρίμηνο

          Δράσεις του σχολείου βάσει του Ετήσιου Προγραμματισμού

          Θέματα διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών

 

Καψάλη Δέσποινα

Β΄ φάση

Ενημέρωση από τον/ την εκπαιδευτικό της τάξης

Α΄ τάξη: Σκανδάλη Σωτηρία

Β΄ τάξη: Αντεδάκη Ευαγγελία

Γ΄ τάξη: Μορφοπούλου Φωτεινή

Δ΄ τάξη: Δεληγιάννη Βαΐτσα

Ε΄ τάξη: Λεπίδας Γεώργιος

ΣΤ΄ τάξη: Κυριακίδου ΕλένηΠαρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Αποκριάτικη εκδήλωση- Επίσκεψη ΝηπιαγωγείουΤην Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 αποχαιρετήσαμε την Αποκριά με μία πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοίμασε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους λιλιπούτιους μαθητές του Νηπιαγωγείου να επισκεφτούν με τη Νηπιαγωγό τους το σχολείο μας στο πλαίσιο των δράσεων της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές!