Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Πρόγραμμα eTwinning - "Οι μικροί χρονοταξιδιώτες της ιστορίας" - Συνεντεύξεις


    Στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος οι μαθητές μυούνται στον τρόπο έρευνας ενός ιστορικού. Συλλέγουν διάφορες ιστορικές πηγές, είτε από το διαδίκτυο είτε από βιβλία είτε από παλιές φωτογραφίες, και τις αναλύουν με απώτερο στόχο την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας. Σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας αποτελούν και οι συνεντεύξεις, για τις οποίες οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχοντας ήδη πάρει διάφορες συνεντεύξεις από κατοίκους του χωριού στο χώρο του σχολείου, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, και έχοντας πλέον κατακτήσει τη διαδικασία μιας συνέντευξης, πήραν πρωτοβουλία για περισσότερη δράση και βγήκαν στο χωριό οργανώνοντας μόνοι τους τις δικές τους συνεντεύξεις, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά  τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων τους, από την εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων, μέχρι τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση της εκάστοτε συνέντευξης.
       Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν με τόσο ζήλο! 


          
"The Young Time Travelers of History" Slideshow: Ε'’s trip to Néa Karyá (near Φίλιπποι) was created with TripAdvisor TripWow!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου