Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Αποτελέσματα διαγωνισμού για το λογότυπο του έργου - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eramus+ KA229

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανέδειξαν ως πρώτο το λογότυπο που έφτιαξαν οι μαθητές της Ιταλίας και ένα από τα ελληνικά μέσα στα τρία πρώτα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, και ιδιαίτερα σε αυτά που διέπρεψαν! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου