Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019

Ψηφοφορία για το λογότυπο του προγράμματος - Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Eramus+ KA229

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA229 «eSSC: EUROPEAN STUDENTS' COLLABORATIVE COOP» οι μαθητές μας εργάστηκαν ομαδικά, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ αλλά και πιο παραδοσιακές μεθόδους, για τη δράση της επιλογής του λογότυπου. Η δράση θα γίνει σε δύο φάσεις. Στο πρώτο στάδιο κάθε σχολείο πρέπει να επιλέξει τρία λογότυπα που θα το εκπροσωπήσουν στον τελικό διαγωνισμό που θα γίνει ανάμεσα σε όλα τα σχολεία της σύμπραξης. Μπορείτε να μας βοηθήσετε; Παρακαλούμε, ψηφίστε στην παρακάτω ψηφοφορία! Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι την Παρασκευή 15/11 ως τις 12:00.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου