Επικοινωνία

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

Τηλέφωνο: 2591061252, 2591350616


Ταχυδρομική διεύθυνση: Νέα Καρυά (Χρυσούπολης), Τ.Κ. 64200

Email: mail@dim-n-karyas.kav.sch.gr

Βlog: http://dimnkar.blogspot.gr