Σχολικό Περιοδικό

  Για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης υλοποιούν το Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων «Δημοσιογράφοι εν δράσει…». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατά το οποίο η Παιδαγωγική Φρενέ συναντά την Κριτική Παιδαγωγική μέσα από κοινωνικοεποικοδομητικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις, σε ένα πλαίσιο συνεργατικής, διερευνητικής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας, με την παράλληλη δημιουργική ένταξη και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην παιδαγωγική διαδικασία. Ο βασικός στόχος είναι η παραγωγή γραπτού λόγου να ξεφύγει από τα στεγανά πλαίσια της σχολικής τάξης και να ενταχθεί σε πραγματικά  - αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας. Οι μαθητές πλέον δεν γράφουν κάτι που προορίζεται να διαβαστεί μόνο από τον δάσκαλο ή τους συμμαθητές τους, αλλά από πραγματικό κοινό. Για αυτό το λόγο έχει δημιουργηθεί από τη δασκάλα της τάξης, κα. Δέσποινα Καψάλη, ένας διδαδικτυακός τόπος όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, συνεργαζόμενοι, ο καθένας από το σπίτι του, να δημιουργήσουν από κοινού διάφορα συνεργατικά κείμενα. Η αξιολόγηση των κειμένων από τη δασκάλα, η ανατροφοδότηση της διαδικασίας και η αυτοδιόρθωση των κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές γίνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Η κοινοποίηση των κειμένων θα γίνεται σταδιακά από το σχολικό ιστολόγιο, ενώ οι συνολικές εργασίες κάθε μήνα θα συγκεντρώνονται και θα δημοσιεύονται με τη μορφή Σχολικού Περιοδικού.

    Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές:
  • ασχολούνται συνεργατικά με τις διάφορες ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου που προβλέπονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης. Το θέμα του εκάστοτε κειμένου τροποποιείται με κατάλληλο τρόπο και αφορά κάποιο πραγματικό γεγονός. Το ίδιο το κείμενο γράφεται με σκοπό την κοινοποίησή του στο σχολικό ιστολόγιο. Έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία εσωτερικών κινήτρων στους μαθητές για την ενασχόλησή τους με τη δεδομένη εργασία. 
  • μετατρέπονται σε μικρούς δημοσιογράφους, φωτογραφίζουν και περιγράφουν τα διάφορα συμβάντα της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικές εκδρομές, σχολικές εκδηλώσεις...).
  • επιλέγουν θέματα που τους αρέσουν και τους ενδιαφέρουν, βάσει της ύλης των διάφορων μαθημάτων της τάξης, διερευνούν στο διαδίκτυο, συλλέγουν πληροφορίες, συνθέτουν ομαδικές εργασίες και τις ανακοινώνουν στο σχολικό περιοδικό.
ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΜΑΣ

   Οι "Μικροί Δημοσιογράφοι" της ΣΤ' τάξης συνεχίζουν το έργο τους. Το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού, σχολικού περιοδικού είναι έτοιμο. Στις σελίδες του θα βρείτε γεγονότα από τη σχολική ζωή των μαθητών κατά τον μήνα Νοέμβριο, εργασίες διαθεματικής προσέγγισης σχετικές με ενότητα του μαθήματος της Γεωγραφίας και διάφορα άλλα. 
Το πρώτο τεύχος του περιοδικού της ΣΤ΄ τάξης είναι γεγονός! Κατά τον μήνα Οκτώβριο όλοι οι μαθητές εργάστηκαν είτε σε ομάδες είτε ατομικά σύμφωνα με τις αρχές της φθίνουσας καθοδήγησης. Το υλικό που παράχθηκε διαμορφώθηκε σε μορφή περιοδικού από τον αρχισυντάκτη της τάξης, ο οποίος θα είναι διαφορετικός κάθε φορά. Ιδού το αποτέλεσμα… 


    Το 3ο τεύχος του σχολικού περιοδικού μας είναι έτοιμο και περιλαμβάνει εργασίες των μαθητών από τις αρχές του Δεκεμβρίου μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Η θεματολογία είναι ποικίλη και συνάγει είτε με το πνεύμα των εορτών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου είτε με τη θεματολογία των ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων που διδάχθηκαν οι μαθητές αυτούς τους μήνες.  Για άλλη μια φορά τα «Αστέρια» της Στ’ τάξης εργάστηκαν ακούραστα και με πολύ μεράκι, εμπλουτίζοντας παράλληλα τις γνώσεις τους και βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους τόσο στην παραγωγή γραπτού λόγου όσο και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου