Κανονισμός Λειτουργίας

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρυάς κατά το σχολικό έτος 2015-2016»

01. Εισαγωγή
Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής.
Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες.
Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν αντίκειται στην ισχύουσα  νομοθεσία ούτε την υποκαθιστά όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν και με αυτήν συμπληρώνονται όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ρητά στη θεματολογία του.

02. Άφιξη στο σχολείο
Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από την κεντρική είσοδο του σχολείου.  Ξεκινάει από τις 7:55π.μ. και ολοκληρώνεται στις 8:10π.μ. που χτυπά το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων.
Όσοι ενήλικες συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο διδακτήριο και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

03. Αναχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές σε καμία περίπτωση δεν φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί σχετικά ο δάσκαλος της τάξης και ο Διευθυντής του σχολείου.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν  για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την αίθουσα διδασκαλίας αφού βεβαιωθούν ότι έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή. 
Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο άφιξης και αποχώρησης των παιδιών τους από το σχολείο. Ώρες λήξης των μαθημάτων:
Α΄ και Β΄ τάξεις στις 12:25 μ.μ
Γ΄ και Δ΄ τάξεις στις 13:15 μ.μ.
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις στις 13:15μ.μ. & στις 14:00μ.μ μόνο τις ημέρες που διδάσκονται Γερμανικά.
Για οποιαδήποτε μεταβολή των ωρών άφιξης των μαθητών στο σχολείο ή αναχώρησής τους θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους περιμένοντας έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των μαθητών που σχολούν όσο και γι΄ αυτούς που συνεχίζουν το μάθημα.
04. Προσευχή – Εκκλησιασμός
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό.
Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται σε παράταξη με τους υπόλοιπους μαθητές όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Εκκλησιασμός των μαθητών γίνεται πάντα με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών της κάθε τάξης και αφού έχουν ενημερωθεί σχετικά οι γονείς/κηδεμόνες. Οι γονείς/κηδεμόνες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στον εκκλησιασμό πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον Διευθυντή του σχολείου. Αυτοί οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο και επιτηρούνται εντός του διδακτηρίου από εκπαιδευτικό.

05. Σχολικές γιορτές – Διδακτικές επισκέψεις
Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό συμμετέχουν σε αυτές όλοι οι μαθητές εκτός σοβαρής αιτίας για την οποία ενημερώνεται έγκαιρα ο δάσκαλος της τάξης ή ο Διευθυντής του σχολείου.
Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους είναι υποδειγματική και ανάλογη με το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων προς γονείς και μαθητές σε περίπτωση αλλαγής των ωρών άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο.
Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής.

06. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών
Οι μαθητές θα πρέπει να μην απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε μαθησιακή υστέρηση και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της ίδιας τάξης.    
Οι μαθητές επιβάλλεται να παίζουν χωρίς να ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική) προς τους συμμαθητές τους. Η βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οφείλουν να απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου. 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και του διαλείμματος η συμπεριφορά των μαθητών  θα πρέπει  να είναι ευγενική και κόσμια προς δασκάλους και συμμαθητές.
Δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους από άλλη χώρα), θρησκευτικούς ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών).
Δεν θα πρέπει  να διαδίδουν φήμες ούτε να αποκλείουν συμμαθητές τους από ομαδικές δράσεις του σχολείου παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να τους ειρωνεύονται και να τους ασκούν κακόβουλη κριτική.
Δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών τους που δεν τους ανήκουν.
Θα πρέπει να βοηθούν τους μαθητές των μικρών τάξεων στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν (π.χ. να τους δίνουν χώρο για παιχνίδι ή να ενημερώνουν αμέσως τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς αν έχουν τραυματιστεί).
Θα πρέπει να συμπεριφέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους, ιδιαίτερα τους νέους στο σχολείο, και να προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα  ή άλλου είδους βίαενημερώνοντας σχετικά τους δασκάλους για τους μαθητές που συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο. 
Θα πρέπει να φροντίζουν να κρατούν καθαρά τα σχολικά τους βιβλία και τετράδια και να έχουν τα απαραίτητα για το καθημερινό πρόγραμμά τουςφροντίζοντας να μην τα ξεχνούν στο σπίτι.  
Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφών, αναψυκτικών, νερού την ώρα του μαθήματος.
Δεν επιτρέπεται να σηκώνονται από τις θέσεις τους χωρίς άδεια ή να συνομιλούν δυνατά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Δεν επιτρέπεται να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου.
Οι μαθητές φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια τους στους κάδους και όσα ανακυκλώνονται στους ειδικούς κάδους, ώστε οι τάξεις και το σχολείο να είναι καθαρά.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο.  Σε περίπτωση κακοκαιρίας  παραμένουν στον προθάλαμο.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για τη λήξη της διδακτικής ώρας και την έναρξη του διαλείμματος οι μαθητές δεν σηκώνονται ούτε αποχωρούν από την αίθουσα χωρίς την άδεια του δασκάλου τους. Ο δάσκαλος αποχωρεί τελευταίος από την αίθουσα.
Σε περίπτωση συνεχόμενου διδακτικού δίωρου και αλλαγής εκπαιδευτικού μετά την πρώτη ώρα, ο εκπαιδευτικός που ήδη διδάσκει δεν αποχωρεί από την αίθουσα που διδάσκει πριν να εισέλθει στην αίθουσα ο αντικαταστάτης του.
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κάθε καταστροφήεκτός από τη δυσκολία και το κόστος αποκατάστασης, υποβαθμίζει το χώρο που ζούμε και λειτουργούμε καθημερινά.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν μόνο τις τουαλέτες των μαθητών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης). Δεν εισέρχονται, για κανένα λόγο, σε τουαλέτες άλλου φύλου ούτε σε αυτές των εκπαιδευτικών.   
Οι μαθητές δεν γράφουν ούτε χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία του σχολείου.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και άλλων μέσων καταγραφής εικόνας και ήχου δεν επιτρέπεται στο χώρο του σχολείου.
Δεν αποχωρούν ποτέ από το χώρο του σχολείου χωρίς την άδεια του δασκάλου τους.
Ενημερώνουν άμεσα τον δάσκαλο τους αν ενοχληθούν από κάποιον ενήλικα εντός του σχολείου.
Δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρων του σχολείου.

07. Παιδαγωγικός έλεγχος – Κυρώσεις
Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου, για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Παραπομπή στον διευθυντή
δ. Ενημέρωση γονέων
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
στ. Ενημέρωση Σχολικού Συμβουλίου
ζ. Αλλαγή τμήματος
η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων α, β και γ είναι οι Εκπαιδευτικοί του Σχολείου, της περίπτωσης δ ο Διευθυντής με τον Εκπαιδευτικό της Τάξης, των ε, στ και ζ ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων και της η ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη συναίνεση του Γονέα.
Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

08. Διδακτικό προσωπικό
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις τους δεν περιορίζονται μόνο  στην άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τουςαλλά επεκτείνονται και πέρα από αυτά.  
Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο και δεν παραβιάζουν το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί προσέρχονται το πρωί στο σχολείο στις 7:50π.μ., ελέγχουν την κατάσταση των εξωτερικών και των εσωτερικών σχολικών χώρων και επιτηρούν όλους τους μαθητές στο προαύλιο του σχολείου μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων. 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 1η διδακτική ώρα παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών. Μετά την προσευχή συνοδεύουν τους μαθητές τους στις αίθουσες διδασκαλίας ενώ έχουν ήδη φροντίσει για την ευταξία της τάξης τους.
Δεν επιτρέπουν την έξοδο μαθητή από την αίθουσα για οποιονδήποτε λόγο πλην εξαιρετικής ολιγόλεπτης περίπτωσης (π.χ. σωματικές ανάγκες).
Ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες για το ήθος και την επίδοση των μαθητών τόσο ιδιαιτέρως όσο και ομαδικά σε τακτική βάση και σε ημέρες και ώρες  που καθορίζουν και κοινοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους και πάντως απαραίτητα τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. 
Σέβονται απόλυτα το χρόνο διαλείμματος των μαθητών.                
Προσέχουν το ύφος και τη μορφή της γλώσσας που χρησιμοποιούν και συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους μαθητές.
Προσέρχονται στο σχολείο με κόσμια εμφάνιση.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα.
Απαγορεύεται να  καπνίζουν στο σχολικό χώρο.                                      
Οφείλουν, και όταν ακόμη δεν είναι εφημερεύοντες, να ελέγχουν τους μαθητές, όταν  αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε εκτροπή τους.
Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών και την τήρηση της τάξης κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που γίνονται με ευθύνη του σχολείου.
Εξασφαλίζουν την ευταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
Σέβονται την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ή στάση εργασίας ενημερώνουν τη Δ/νση του σχολείου από την προηγούμενη ημέρα ή αυθημερόν πριν από τις 8:00 π.μ. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης θα θεωρούνται απόντες.
Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή. Φροντίζουν να ενημερώνονται διακριτικά για προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους (οικονομική, κοινωνική κατάσταση), ώστε να υπάρξει, όπου απαιτείται, μέριμνα από τη σχολική κοινότητα.
Συνεργάζονται μεταξύ τους, ειδικά όταν διδάσκουν στο ίδιο τμήμα, και σέβονται τις απόψεις όλων των συναδέλφων, χωρίς να υποτιμούν το διδακτικό αντικείμενο κανενός.
Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συνάδει με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

09. Ο Διευθυντής του Σχολείου
Ο Διευθυντής επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, να έχει άριστη γνώση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ειδικότερα:
Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους για ένα σχολείο λειτουργικό, δημοκρατικό και ανοιχτό στην κοινωνία.
Ασκεί με δικαιοσύνη, σύνεση και δημοκρατικό πνεύμα τα καθήκοντά του, παρακινώντας τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνοντας τους να καινοτομούν στην τάξη. 
Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού, δημοκρατικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.                                                                                                  
Επικοινωνεί με τους μαθητές συχνά και τους επιτρέπει την πρόσβαση στο Γραφείο αποφεύγοντας το αυταρχικό στιλ εξουσίας και τη χρήση προσβλητικών εκφράσεων ή υποτιμητικής και απαξιωτικής συμπεριφοράς απέναντί τους.
Συνεργάζεται με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική βάση, φροντίζοντας να συγκαλεί κανονικά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων.
Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.                                                   
Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού είτε τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας και αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό είτε διαμοιράζοντας τους μαθητές της τάξης του απουσιάζοντος εκπαιδευτικού σε άλλες τάξεις με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η διδακτική πράξη στις υπόλοιπες τάξεις.
Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων.       
Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.

10. Γονείς και κηδεμόνες
Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης.  
Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους, για τη παραλαβή της βαθμολογίας των παιδιών τους και για σχετική ενημέρωση.                                  
Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις/ενημερώσεις του σχολείου που μεταφέρουν στο σπίτι οι μαθητές, ώστε να ενημερώνονται έγκυρα για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στη διεύθυνση του σχολείου κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού τους.
Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο διδακτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει από πριν τους εκπαιδευτικούς.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, θα πρέπει το οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή να ενημερώσει άμεσα το Διευθυντή του σχολείου.
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή, ιδιαίτερα μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το τηλέφωνο του σχολείου (2591061252) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
Προσκομίζουν στο σχολείο τους αριθμούς τηλεφώνων τους για άμεση επικοινωνία μαζί τους και ενημερώνουν το σχολείο για κάθε αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου τους.
Σε περίπτωση που μαθητής, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο σχολείο, δηλώσει αδιαθεσία, αμέσως ενημερώνεται τηλεφωνικά από το δάσκαλο της τάξης ή από το Διευθυντή του σχολείου ο γονέας/κηδεμόνας του για την άμεση προσέλευσή του στο σχολείο και την παραλαβή του παιδιού του.
Ο γονέας-κηδεμόνας μαθητή που διαπιστώνεται να προκαλεί βανδαλισμούς στη σχολική περιουσία παραπέμπεται στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών.
Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και να συνδράμουν στη εύρυθμη λειτουργία τους.

11. Σχολικός ιστότοπος
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο (http://dimnkar.blogspot.com). Ο Διευθυντής και το προσωπικό του σχολείου δε φέρουν καμία ευθύνη για κάθε άλλο ιστολόγιο ή ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο. 
Υπεύθυνος για τη διαχείριση του παραπάνω επίσημου ιστότοπου είναι ο Διευθυντής του σχολείου και η δασκάλα της  ΣΤ΄ τάξης κ. Καψάλη Δέσποινα.
Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνοι είναι οι διαχειριστές του ιστότοπου.
Με ευθύνη των εκπαιδευτικών μπορεί να γίνονται αναρτήσεις και από τους μαθητές της τάξης τους. Και σε αυτή την περίπτωση την ευθύνη της ανάρτησης έχει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός και όχι οι μαθητές.  

12. Βοηθητικό προσωπικό
Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της με την προβλεπόμενη ενδυμασία και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.
Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και να κρατά την αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.

Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται εντολές και παρατηρήσεις για το έργο της μόνο από αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου