Κυριακή 14 Μαρτίου 2021

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 Οδηγίες για την τηλεκπαίδευση: 

1. Για να παρακολουθήσετε το κάθε μάθημα πατήστε πάνω στο όνομά του την αντίστοιχη μέρα και ώρα.

2. Αν έχετε συνεχόμενες ώρες με τον/ την ίδια εκπαιδευτικό δεν χρειάζεται να αποσυνδεθείτε από την αίθουσα.

3. Κάθε φορά που θα πρέπει να αλλάξετε αίθουσα διδασκαλία (γιατί πρόκειται να κάνετε μάθημα με άλλον/ άλλη εκπαιδευτικό), επιστρέφετε στο blog του σχολείου και πατάτε το αντίστοιχο μάθημα.

4. Οι μαθητές που παρακολουθούν το τμήμα Ζ.Ε.Π. θα πρέπει να συνδέονται την αντίστοιχη ώρα και μέρα στην αίθουσα Ζ.Ε.Π. πατώντας στο όνομα της τάξης τους. (Εκείνη την ώρα δε θα παρακολουθούν το μάθημα της τάξης τους, αλλά το μάθημα της τάξης Ζ.Ε.Π.). Τις υπόλοιπες ώρες θα παρακολουθούν τα μαθήματα της τάξης τους.

4. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα από:

- υπολογιστή

-tablet

-κινητό τηλέφωνο

-σταθερό τηλέφωνο (Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνήστε με τη δασκάλα της τάξης για περισσότερες οδηγίες.)

5. Αν δεν έχετε σταθερή σύνδεση στο internet, χρησιμοποιήστε τα δεδομένα του κινητού σας (δεν θα καταναλωθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος). 

6. Αν μπαίνετε από υπολογιστή, δε χρειάζεται να κατεβάσετε το λογισμικό (ή αν έχετε μπορείτε να το διαγράψετε). Θα συνδέεστε στα μαθήματα μέσω του blog του σχολείου. Στη συνέχεια θα πατάτε "Join from your browser" και θα συμπληρώνετε το όνομα του μαθητή/ της μαθήτριας. Εκεί που ζητάει email, δε χρειάζεται να το συμπληρώσετε.

7. Αν μπαίνετε από tablet ή κινητό τηλέφωνο πρέπει να έχετε κατεβασμένη την εφαρμογή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε. ΖΩΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τ.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ε. ΖΩΝΗ

ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗ


 

  B΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε. ΖΩΝΗ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

Τ.Π.Ε.

Ε. ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΑΤΡ. ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ε. ΖΩΝΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡ, ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ


 

 Δ΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

Τ.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

Ε. ΖΩΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΤΡ. ΑΓΩΓΗ


 E΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΩΓΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τ.Π.Ε.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

   ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΩΓΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Ζ.Ε.Π.

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:10- 14:40

Ε΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

14:40- 14:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:50-15:20

Ε΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

15:20- 15:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:30- 16:00

Α΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

16:00- 16:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:10- 16:40

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

16:40- 16:50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16:50- 17:20

Γ΄ ΤΑΞΗ

Β΄ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗ

Α΄ ΤΑΞΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου